Versija neįgaliesiems
Paremkite VŠĮ Šilutės sportas

Finansinių ataskaitų rinkiniai

Pastabų priedai prie 2022 metų aiškinamojo rašto

2022 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

2022 metų finansinių ataskaitų rinkinys

Pastabų priedai prie 2021 metų aiškinamojo rašto

2021 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

2021 metų finansinių ataskaitų rinkinys

2020 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

2020 metų finansinių ataskaitų rinkinys

2019 m. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

2019 metų finansinių ataskaitų rinkinys

Balansas pagal 2018 m. gruodžio 31 d. duomenis

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2018 m. gruodžio 31 d. duomenis

2018 m.gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų aiškinamasis rašas

 

 Informacija atnaujinta 2023-05-05